Dataskydd

Integritetspolicy

Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter inte obligatoriskt enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Om du inte lämnar in den kommer det inte att få några konsekvenser. Detta gäller endast om inget annat anges i den efterföljande bearbetningen.
"personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter.
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i logguppgifter (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den sida som du besöker, datum och tid för besöket, IP-adressen, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO på grund av vårt överordnade legitima intresse av att säkerställa en störningsfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande.


Kontakta

Ansvarig person / dataskyddsombud
Kontakta oss om du vill. Den person som ansvarar för databehandlingen är:

United Online Stores GmbH
Neureuter Str. 55
76185 Karlsruhe (Tyskland)
+49 0721 92 09 19 19 - (vi talar engelska och tyska)
[email protected]


Du kan nå vårt dataskyddsombud direkt på: [email protected]

Kunden initierar kontakt via e-post
Om du tar kontakt med oss via e-post samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid intresse för köp, utarbetande av ett erbjudande) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO.
Om kontakten sker av andra skäl, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO på grund av vårt överordnade legitima intresse av att behandla och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du anger. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att kontakta dig.

Om kontakten tjänar till att genomföra åtgärder som föregår ett avtal (t.ex. konsultation vid intresse för köp, utarbetande av ett erbjudande) eller gäller ett avtal som redan har ingåtts mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO.
Om kontakten sker av andra skäl, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO på grund av vårt överordnade legitima intresse av att behandla och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.


Kundkonto / Beställningar

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Uppgiftsbehandlingen syftar till att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas.


Insamling, behandling och vidarebefordran av personuppgifter för beställningar
När du gör en beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att hantera dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att avtalet ska kunna ingås. Om du inte lämnar in den kommer inget kontrakt att ingås. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.
Dina uppgifter lämnas vidare till exempel till de fraktföretag och dropshippingleverantörer du har valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Uppgiftsöverföringens omfattning är begränsad till ett minimum.
Reklam

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oberoende av hur avtalet behandlas, uteslutande för våra egna reklamsyften för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a DSGVO med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan därför när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributionslistan.


Dina uppgifter kommer att överlämnas till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring inom ramen för orderhantering. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till någon annan tredje part.


Leverantör av frakttjänster / hantering av varor

Vidarebefordran av e-postadressen till fraktföretag för information om fraktstatus.
Vi vidarebefordrar din e-postadress till fraktbolaget som en del av avtalsbehandlingen, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta under beställningsprocessen. Syftet med att lämna din e-postadress är att informera dig om leveransstatus via e-post. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a DSGVO med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.


Användning av ett externt system för hantering av varor
Vi använder oss av ett resursplaneringssystem för avtalsbehandling inom ramen för orderbehandling. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlats in i samband med beställningen att överföras till Odoo.Leverantör av betalningstjänster

Användning av Amazon Payments
Vi använder betaltjänsten Amazon Payments från Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments") på vår webbplats.
Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig betalning via betaltjänsten Amazon Payments.
För att integrera denna betaltjänst är det nödvändigt för Amazon Payments att samla in, lagra och analysera data (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, var din enhet befinner sig) när du besöker webbplatsen. Cookies kan också användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO på vårt övervägande legitima intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation.
Vid val och användning av "Amazon Payments" överförs de uppgifter som krävs för betalningshantering till Amazon Payments för att kunna uppfylla avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO.
Du kan hitta mer information om databehandling när du använder betaltjänsten Amazon Payments i den tillhörande dataskyddsförklaringen på https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Användning av betaltjänstleverantören Mollie
Vi använder betaltjänstleverantören Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna; "Mollie") för att hantera betalningar på vår webbplats. Syftet med databehandlingen är att kunna erbjuda dig olika betalningsmetoder genom att hantera betalningar via betaltjänstleverantören Mollie. Om du har valt ett av betalningsalternativen hos betaltjänstleverantören Mollie, kommer de uppgifter som krävs för betalningen att överföras till Mollie. Detta inkluderar dina betalningsuppgifter (t.ex. bankkontonummer eller kreditkortsnummer), din IP-adress, din webbläsare och enhetstyp, och i vissa fall ditt för- och efternamn, adressuppgifter och information om den produkt eller tjänst du köpt från oss. Denna databehandling grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO. För mer information om databehandling när du använder betaltjänstleverantören Mollie, se den tillhörande sekretesspolicyn https://www.mollie.com/de/privacy


Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att identifiera webbläsaren på ett unikt sätt när webbplatsen öppnas igen.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies sätts och bestämma individuellt om du accepterar dem samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter som de innehåller. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Du kan ta reda på hur du hanterar (inklusive avaktivering) cookies i de viktigaste webbläsarna genom att klicka på länkarna nedan:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Tekniskt nödvändiga cookies
Om inget annat anges i sekretesspolicyn nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Användningen av cookies eller jämförbara tekniker grundar sig på § 25.2 TTDSG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, utifrån vårt överordnade legitima intresse av att säkerställa en optimal funktionalitet på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av vårt erbjudande.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation.

Användning av Consentmanager
Vi använder samtyckeshanteringsverktyget Consentmanager från Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; "Consentmanager") på vår webbplats.
Verktyget gör det möjligt för dig att ge ditt samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet till att ställa in cookies, samt att utöva din rätt att återkalla ett redan lämnat samtycke.
Syftet med databehandlingen är att erhålla och dokumentera det nödvändiga samtycket till databehandlingen och på så sätt uppfylla rättsliga skyldigheter.
Cookies kan användas för detta ändamål. Bland annat följande information kan samlas in och överföras till Consentmanager: Datum och tid för sidvisningen, information om vilken webbläsare du använder och vilken enhet du använder, anonymiserad IP-adress, opt-in- och opt-out-data. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till andra tredje parter.
Databehandlingen sker för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO.
Mer information om dataskydd hittar du hos Consentmanager på följande adress: https://www.consentmanager.net/privacy.phpAnalys / spårning av reklam

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att analysera webbplatsen och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda den information som erhålls på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Under processen kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för sidvisningen, klickväg, information om vilken webbläsare du använder och vilken enhet du använder (enhet), besökta sidor, hänvisande URL (webbplats från vilken du kom till vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.
Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar, som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Google kan koppla dina uppgifter till andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsuppgifter från andra enheter och andra uppgifter som Google kan ha om dig.
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Detta innebär att Google i förväg trunkerar din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO på vårt överordnade legitima intresse av en efterfrågeorienterad och målinriktad utformning av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation.
Du kan förhindra att data som genereras av Google Analytics och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera den plug-in som finns tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om du vill förhindra att Google Analytics samlar in och lagrar data på olika enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska bli helt effektivt. Om du raderar opt-out-cookien kommer förfrågningar att skickas till Google igen. Om du klickar här kommer cookien för avstängning att sättas: Avsluta Google Analytics.
Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com https://www.google.com/analytics/terms/de.html , https://www.google.de/intl/de/policies/ och https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


Användning av Google Ads konverteringsspårning
Vi använder oss av annonseringsprogrammet "Google Ads" på vår webbplats och i detta sammanhang används konverteringsspårning (utvärdering av besök och åtgärder). Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google).
När du klickar på en annons från Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Det finns alltså inget sätt att spåra cookies på Ads kunders webbplatser.
Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik. Detta visar det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida som är märkt med en spårningstagg för konvertering. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
Dina uppgifter kan överföras till Google LLC:s servrar i USA. Det finns inget beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga skyddsåtgärder för skyddet av personuppgifter, som kan ses på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adscontrollerterms/
.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6.1 a i DSGVO. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
Du hittar mer information och Googles sekretesspolicy på https://www.google.de/policies/privacy/

Användning av funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" av Google Inc.
Vi använder remarketingfunktionen eller funktionen "liknande målgrupper" från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Applikationen tjänar syftet att analysera besökarnas beteende och intressen. Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket ligger till grund för skapandet av intressebaserade annonser. Cookies används för att registrera besök på webbplatsen och för att samla in anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Inga personuppgifter om besökare på webbplatsen lagras. Om du därefter besöker en annan webbplats i Google Display Network visas annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare besökta produkt- och informationsområden.
Dina uppgifter kan överföras till Google LLC:s servrar i USA. Det finns inget beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, som kan ses på https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6.1 a i DSGVO. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
Du hittar mer information om Google Remarketing och den tillhörande dataskyddsdeklarationen på: https://www.google.com/privacy/ads/Insticksprogram och diverse

Användning av Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Det här programmet används för att hantera JavaScript-taggar och HTML-taggar som används för att implementera spårnings- och analysverktyg. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att utforma och optimera vår webbplats i enlighet med kraven.
Google Tag Manager lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Den gör det dock möjligt att utlösa andra taggar som kan samla in och behandla personuppgifter.
För mer information om användarvillkor och dataskydd, klicka här.

Användning av Google reCAPTCHA
Vi använder reCAPTCHA-tjänsten från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats. Frågan tjänar till att skilja mellan inmatning från en människa och automatisk, maskinell bearbetning. För detta ändamål överförs dina uppgifter till Google och används där. Dessutom överförs IP-adressen och andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom Europeiska unionen och kan även överföras till Google LLC:s servrar i USA. Det finns inget beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga skyddsåtgärder för skyddet av personuppgifter, som kan ses på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6.1 a i DSGVO. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
Mer information om Google reCAPTCHA och den tillhörande sekretesspolicyn finns på följande webbplats: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html samt https://www.google.com/privacy.
Användning av Cloudfront
Vi använder Cloudfront CDN-nätverket för innehållsleverans från Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg; "Cloudfront") på vår webbplats.
Detta är ett överregionalt nätverk av servrar i olika datacenter som vår webbserver är ansluten till och via vilket visst innehåll på vår webbplats levereras.
Databehandlingen tjänar syftet att optimera laddningstiderna på vår webbplats och därmed göra vårt erbjudande mer användarvänligt.
Under processen kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, information om systemkonfiguration, information om trafik till och från kundens webbplatser (så kallade serverloggfiler).
Dina uppgifter kan överföras till USA. Det finns inget beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på följande adress: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6.1 a i DSGVO. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
Du hittar mer information om dataskydd när du använder Cloudfront på följande adress https://docs.aws.amazon.com/de_de/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html och https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Användning av GoogleMaps
Vi använder funktionen för att bädda in GoogleMaps kartor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, "Google") på vår webbplats.
Funktionen möjliggör visuell visning av geografisk information och interaktiva kartor. I samband med detta samlar Google också in, bearbetar och använder uppgifter från besökare på webbplatserna när de öppnar de sidor där GoogleMaps kartor är integrerade.
Dina uppgifter kan också överföras till USA. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6.1 a i DSGVO. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
För mer information om Googles insamling och användning av uppgifter, se Googles sekretesspolicy på följande adress https://www.google.com/privacypolicy.html. Där har du också möjlighet att ändra dina inställningar i dataskyddscentret så att du kan hantera och skydda dina uppgifter som behandlas av Google.


Användning av YouTube
Vi använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube") på vår webbplats.YouTube är ett företag som tillhör Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funktionen visar videor som lagras på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Utökat dataskyddsläge" är aktiverat. Detta innebär att YouTube inte lagrar någon information om besökare på webbplatsen. Det är först när du tittar på en video som information om den överförs till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan överföras till USA. Det finns inget beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Uppgiftsöverföringen sker bland annat på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga skyddsåtgärder för skyddet av personuppgifter, som kan ses på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6.1 a i DSGVO. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
Mer information om hur YouTube och Google samlar in och använder uppgifter, dina rättigheter i detta avseende och hur du kan skydda din integritet finns i YouTubes integritetspolicy på https://www.youtube.com/t/privacy.Den registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringens varaktighet
När avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna att lagras under garantiperioden, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och handelsrättsliga, lagringsperioder, och därefter raderas de efter periodens utgång, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.


Den registrerades rättigheter
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 15-20 i DSGVO: rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och dataportabilitet.
Dessutom har du rätt att invända mot behandling som grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO och mot behandling för direktmarknadsföring i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO.


Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
I enlighet med artikel 77 i DSGVO har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.


Rätt till invändningar
Om den personuppgiftsbehandling som anges här baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som beror på din särskilda situation.
När invändningen har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att upphöra om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


senaste uppdatering:: 10.01.2022