Information om batteriet

Anmärkningar om bortskaffande av batterier

I samband med försäljning av batterier eller leverans av apparater som innehåller batterier är vi skyldiga att informera dig om följande:

Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att lämna tillbaka använda batterier. Du kan returnera begagnade batterier som vi lagerhåller eller har lagerhållit som nya batterier utan kostnad till vårt leveranslager (leveransadress). De symboler som visas på batterierna har följande innebörd:

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att batteriet inte får läggas i hushållsavfallet.
Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly.
Cd = Batteriet innehåller mer än 0,002 massprocent kadmium
Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 massprocent kvicksilver.Observera ovanstående anvisningar.